Hướng dẫn gõ captcha

Mình đưa ra một số mẫu captcha và cách đánh cho mọi người tham khảo.

Ngoài ra mọi người đặc biệt chú ý đến các điểm sau:

  1. Tuyệt đối không để hết thời gian (timeout).
  2. Không đánh ẩu.
  3. Thoát hoặc tắt chương trình nều không làm việc

Please take some time to learn correct answer

Captcha Correct answer comment
oximenny after
Gõ khoảng trắng giữa 2 ký tự
trickly activity
Không gõ những ký tự đặc biệt. Trong trường hợp này là dấu “,”
rachardo
Không gõ số và ký tự đặc biệt
livaria squash
Không gõ các ký tự đặc biệt
proof walazy
Không gõ những ký tự đặc biệt. Trong trường hợp này là dấu “.”
suptonds
Không gõ số và ký tự đặc biệ
138
Gõ kết quả của phép toán. Trong trường hợp này là 81+57=138
8
Gõ kết quả của phép toán. Trong trường hợp này là 2+6=8
146
Gõ kết quả của phép toán. Trong trường hợp này là 69+50=146
car
 
cat
 
monkey
 
Q48PBGGWHW  

New Hotmail captcha is quite difficult, many not obvious cases. So I will take some your time, please learn the manual.
1) G or 9 (G or 9)
These are G :
- Q48PBGGWHW
But next both characters are 9:
 9B8HW9TR
One more example:
 - 9NYXDG4SC

2) V or L:
It’s L :
- GDNVSSEL6
 – WFDWPPLA
 – D6LFXKLEW
And V:
 – PAPSHVV56
 - V6MPC9GS5C
 – GCPJVQVXP6
 – HVA3MPLDVP
3)
It’s J (not V):
 – P6JAYUZ8RJ
It’s V (not U):
 – PV6LLZNFB
It’s W (not two V):
 – 0WUL3EUNYR
4)
Q can be following:
 – WKXA0BQPQ
C:
 - CGCWYTX5WY
 - CT2TV8TT
It’s Z (not 2):
 – A4SGZPF3T8

Remember that K can be written in such way in English:
 – XEQHXKTZW
Y:
 - YHSFM8N5C
It’s D (not A):
 - DAWUBLQWS
It’s 6 (not B) :
 – P2J6S8MMK
 - 6GEQBJYDC

And, as before, there is no “O” (letter), only “0″ (figure).

 

Summary

Ready for payment :

61,306,244 VNĐ

Pending payments :

0 VNĐ

Total payments :

7,253,566,059 VNĐ